Akredytacja mediów

Przedstawicieli mediów zainteresowanych uzyskaniem akredytacji na Copernicus Cup prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie na adres wskazany w druku.

[KLIKNIJ BY POBRAĆ FORMULARZ]

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy w udzieleniu akredytacji. Informujemy także, że zgodnie z wymogami IAAF dostęp do płyty bieżni (infield) dla fotoreporterów będzie ograniczony poniżej 10 osób.

 

Deadline akredytacji 7 lutego.